Chia sẻ của GS. TSKH. Phạm Gia Khải về sách “Lâm sàng Tim mạch học”

Chia sẻ về cuốn “Lâm sàng tim mạch học” GS.TSKH. ???̣? ??? ???̉? – Nguyên chủ tịch hội Tim Mạch Việt Nam và nguyên chủ nhiệm bộ môn Tim mạch trường Đại Học Y Hà Nội đã nói rằng:

“?ℎ??̂̀? ??̂́? đ?̂̀ ??̂̀ ??? ??̣?ℎ ??̉? ???̛?̛̀? ???̛?̛̉?? ?ℎ?̀?ℎ đ?̃ đ?̛?̛̣? ??́? ??̛́?, ??́? ??́? ???̉ ??̀ ?ℎ?̛̃?? ???̛?̛̀? ?ℎ?? ??̃? ??́? ???̛?̛̀? ??̣̂?ℎ, đ?̃ ??́ đ??̂̀? ???̣̂? ?́? ??̣?? ??́? ?ℎ?̛?̛?? ?ℎ?́? ?ℎ??̂̉? đ??́? ??̀ đ??̂̀? ???̣ ???ℎ đ??̂̉? ??̀ ℎ??̣̂? đ?̣i”

GS.TSKH. ???̣? ??? ???̉? là người đã có hơn 70 công trình khoa học liên quan đến Siêu âm Chẩn đoán trong tim mạch và Tim mạch học can thiệp (interventional cardiology)… là một trong những “trụ cột” trong ngành Tim mạch Việt Nam