Năm Covid thứ ba

Tác giả: PGS.TS.BS. Nguyễn Lân Hiếu Tôi là bác sĩ tim mạch, Hải là bác sĩ hồi sức cấp cứu. Đại dịch bùng phát, chúng tôi được phân công vào những nơi cam go nhất.…